• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

بختیاری تاکیدکرد:

لزوم تغییر نظام محاسبه وام‌های بانکی برای توسعه اشتغال پایدار

نماینده مردم بافت،رابر و ارزوییه در مجلس دهم با بیان اینکه سود، جریمه و دیرکرد بالا مانع جان گرفتن صنایع تبدیلی اشتغال زا در حوزه کشاورزی است، گفت: تغییر نظام محاسبه وام های بانکی برای چرخش تولید و اشتغال جز ضروریات است.

علی بختیاری درباره وضعیت صنایع تبدیلی در حوزه اشتغال گفت:تولید رابطه مستقیم با توسعه فرصتهای شغلی دارد اما متاسفانه وام با بهره بالا در حوزه  تولید مانع حضور سرمایه گذار در حوزه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی است.

بسیاری از کشاورزان توان پرداخت وام های کشاورزی را ندارند
نماینده مردم بافت، رابر، ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه  صنایع تبدیلی راهبردهای اساسی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور تلقی می شود تصریح کرد: بسیاری از کشاورزان توان پرداخت وام های کشاورزی را ندارند زیرا  نرخ سودو هزینه تولید با بازار  فروش کشاورزی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد:محاسبات به سبک مرکب مانع از بازگشت وام های تولیدی به بانک ها است زیرا اگر کشاورز تمام زندگی اش را نیز بفروش برساند،نمی تواند وام های اخذ شده را پس دهد.

تغییر نظام محاسبه وام های بانکی برای چرخش تولید ضروری است

 عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس  با بیان اینکه سود و جریمه، دیرکرد بالا مانع جان گرفتن صنایع تبدیلی اشتغال زا در حوزه کشاورزی است یادآورشد: تغییر نظام محاسبه وام های بانکی برای چرخش تولید و اشتغال جز ضروریات است.

اخبار مرتبط
نظرات شما