• سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ -
  • 20/10/2020

گزارش بازار؛

مبادلات «بورس منطقه ای کرمان» در هفته آخر خرداد 98

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 75 میلیون و 443 هزار سهم به ارزش بیش از 265 میلیارد و 592 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 3 درصد کاهش داشته‌است.

 45 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 55 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 1527 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 234879 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1579 واحد افزایش به رقم 174519 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 991 واحد افزایش عدد 460662 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 91 / 0 و شاخص بازار دوم  هر دو با 22 / 0 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما