• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از عملکرد بهار 98 خبر داد:

تخصیص 23.7 درصدی بودجه هزینه‌ای استان کرمان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان درباره بودجه 98 استان کرمان اظهار کرد: بودجه هزینه ای که مربوط به 33 دستگاه مشمول نظام بودجه ای است، ابلاغی به استان 565.7 میلیارد تومان بوده که تخصیص سه ماهه تاکنون 134.1 میلیارد تومان معادل 23.7 درصد است.

"جعفر رودری"در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اظهار کرد: کل اعتبارات ابلاغی سال گذشته به جزء 0.27 درصد ورزش که امکان جابه جایی نداشت، جذب شده و مشکل خاصی وجود نداشت.
وی افزود: 611 میلیارد تومان از کل اعتبارات تخصیص داده شده مربوط به اسناد خزانه بوده که تخصیص این اسناد مربوط به بعد از سال 97 بود و تاکید استاندار بر این بود به گونه ای حرکت کنیم که اعتبارات را در موعد مقرر جذب کنیم و آخرین فرصت جذب 31 تیرماه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه به لحاظ مدیریتی ضرب العجل تعیین شده بود دستگاه ها تا امروز ارائه اسناد را به خزانه داشته باشند که 542.1 میلیارد تومان جذب و 69.3 میلیارد هنوز جذب نشده است بیان کرد: 89 درصد رقم جذب شده است اما بعضی دستگاه ها عقب هستند.
 در این جلسه مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در مواردی که باید اعتبار جابجا شود، به اطلاع دو دستگاه مربوطه برساند و کار را انجام بدهد.
وی در ادامه درباره بودجه 98 استان کرمان اظهار کرد: بودجه هزینه ای که مربوط به 33 دستگاه مشمول نظام بودجه ای است، ابلاغی به استان 565.7 میلیارد تومان است که تخصیص سه ماهه تاکنون 134.1 میلیارد تومان معادل 23.7 درصد است.
رودری با اشاره به اینکه تا پایان خردادماه حقوق ها پرداخت شده و مشکل خاصی وجود ندارد، گفت: به دلیل افزایش حقوق ها فشار بر سایر دستگاه ها وجود دارد که از طریق مرکز پیگیری می کنیم اگر قابل ترمیم باشد، اتفاق بیفتد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: 1744 ملیارد تومان ابلاغی تملک دارایی‌های سرمایه ای است که 364.6 میلیارد تومان معادل 20.19 درصد(از کل) تخصیص داده شده است.
وی افزود: درصد تخصیص براساس منابع توزیع شده در استان کرمان از اعتبارات تملک دارایی حدود 29 درصد است و بخشی مربوط به اعتبارات توازن ملی است که بخشی از آن هنوز توزیع نشده است.
رودری تصریح کرد: به دلیل اینکه بخش زیادی از اعتبارات اسناد است، برای اینکه کار را به شکل واقعی داشته و اعتبارات جذب شود، مدیران باید تلاش کنند.
وی در ادامه درباره قیر رایگان بیان کرد: سهمیه بندی ماهانه قیر رایگان ابلاغ شده و دستگاه های اجرایی ذیربط استان باید از دستگاه های مرکز پیگیری کنند تا بتوانیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم.
اخبار مرتبط
نظرات شما