• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش؛

مطالعات برنامه آمایش استان کرمان،تحلیل و بررسی شد

در ادامه سلسله نشست‌های آمایش سرزمین و به استناد بند «الف» ماده (۳۲) احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، جلسه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمایش سرزمین با موضوع بررسی نتایج و دست‌آوردهای مطالعات برنامه آمایش استان کرمان، با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان امور بخشی سازمان و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های منطقه و استان‌های همجوار استان کرمان به ریاست امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه، مطالعات برنامه آمایش استان‌ کرمان براساس شرح خدمات ابلاغی سال ۱۳۹۰، شامل وضعیت موجود و ساختار فضایی استان و نیز شامل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسط مشاور طرح ارایه شد.
از نکات برجسته این گزارش در بررسی وضع موجود استان می‌توان به مواردی از قبیل رتبه دهم استان از حیث اقتصادی، تأمین ۶۰ درصد از ارزش افزوده کشاورزی استان از محل تولید پسته، ۷۰ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان در سال ۱۳۹۷ و نیز رشد ۴/۲ درصدی استان که از میانگین رشد کشور بالاتر است، اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، در پایان جلسه، اعضای شرکت‌کننده به اظهارنظر در مورد مطالعات مذکور پرداختند و مقرر شد که نقطه‌نظرات اعضای شرکت‌کننده در جلسه، به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین ارسال و در نهایت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مشاور طرح مطالعات، در مطالعات اعمال و اصلاح شده و نتایح آن به امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
اخبار مرتبط
نظرات شما