printlogo


شفاف سازی « فباهنر »
افزایش سرمایه به بورس ارسال شد
افزایش سرمایه به بورس ارسال شد
کد خبر: 1188
شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان، شایعات مربوط به عدم موافقت سهامدار عمده با افزایش سرمایه را تکذیب کرد و تاکید کرد مدارک لازم جهت اخذ تاییدیه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد.
 مس شهید باهنر در گزارش شفاف سازی خود آورده است، پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم موافقت سهامدار عمده با افزایش سرمایه، به استحضار می رساند شایعات منتشر شده در بازار سرمایه مبنی بر عدم موافقت سهامدار عمده با انجام افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید نیست و به اطلاع می رساند که گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورد تایید حسابرس مستقل قرار گرفته و مدارک لازم جهت اخذ تاییدیه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است، بدیهی است که تایید افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده با نظر و موافقت سهامدار عمده خواهد بود. و لازم به ذکر است در صورت اتخاذ هرگونه تصمیمی در این خصوص اطلاعات آن افشا می شود.
لینک مطلب: http://www.eghtesadkerman.ir/News/item/1188