printlogo


با حکم رییس کل بانک مرکزی،انجام شد
عضویت «دبیرکل اتاق کرمان» در هیات خبرگان بانکی استان
عضویت «دبیرکل اتاق کرمان» در هیات خبرگان بانکی استان
کد خبر: 1789
حسن امیری دبیرکل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی کرمان با حکم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی به عضویت در هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان کرمان،منصوب شد.
در این حکم آمده است:«با عنایت به پیشنهاد استاندار محترم کرمان، جنابعالی برای مدت دو سال از تاریخ صدور این حکم به عضویت در هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان،منصوب می شوید».
گفتنی است دبیرکل اتاق کرمان،مدیریت در شبکه بانکی استان،مدیریت بانک سپه منطقه کرمان و دبیری شورای هماهنگی بانک های استان کرمان را در کارنامه خود دارد.    
بر اساس گزارش«اقتصاد کرمان»، با تصویب هیات وزیران، تعداد اعضای هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـمصوب ۱۳۹۷ـ در هر استان سه یا پنج نفر تعیین می شود. بر این اساس، اعضای این هیات در هر استان با پیشنهاد استاندار و تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند.
لینک مطلب: http://www.eghtesadkerman.ir/News/item/1789