printlogo


واکاوی گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور 98؛
جزئیات تغییر نرخ تورم در استان‌ها
جزئیات تغییر نرخ تورم در استان‌ها
کد خبر: 963
بررسی جزئیات تغییر نرخ تورم شهریورماه امسال به تفکیک استان‌ها، کاهش شیب رشد نرخ تورم را تائید می‌کند اما از سوی دیگر نشان می‌دهد همچنان برخی از استان‌ها با نرخ تورم بالا مواجه هستند.این در حالی است که پایین‌ترین نرخ تورم در شهریور 98 برای استان‌های قم با ۳۶.۳ درصد، «کرمان» با ۳۷.۹ درصد و فارس با ۳۸ درصد گزارش شده و پایین‌ترین نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز مربوط به استان‌های زنجان، «کرمان» و سمنان به ترتیب با ۵۲.۹ درصد، ۵۸.۵ درصد و ۵۹.۱ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش،بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ مربوط به چهار استان ایلام با ۵۱.۹ درصد، کردستان با ۵۱.۱ درصد، خراسان جنوبی با ۵۰.۳ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۰.۳ درصد بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴۲.۷ درصد بوده است. در این دوره، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای استان تهران ۳۴.۹ درصد محاسبه شده که پایین‌تر از تورم کل است.

همچنین محاسبات نشان می‌دهد بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان‌های ایلام با ۴۶.۲ درصد، لرستان با ۴۳ درصد و خراسان جنوبی با ۴۲ درصد بوده و در مقابل پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سه استان فارس، قم و همدان به ترتیب با ۲۹.۸ درصد، ۳۱.۱ درصد و ۳۱.۹ درصد تعلق گرفته است.بر اساس بررسی‌ها، بالاترین تورم ماهانه در بین تمامی استان‌ها مربوط به استان‌های قم، تهران و یزد به ترتیب با ۱.۷ درصد، ۱.۱ درصد و ۰.۹ درصد بوده است. این گزارش خاطرنشان کرده که پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در شهریورماه به ترتیب برای کردستان منفی ۱.۶ درصد، زنجان منفی ۱.۱ درصد و بوشهر منفی یک درصد بوده است.بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز در شهریورماه امسال در چهار استان ایلام با ۵۱.۹ درصد، کردستان با ۵۱.۱ درصد، خراسان جنوبی با ۵۰.۳ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۰.۳ درصد تجربه شده است. این نرخ برای استان تهران ۴۲.۸ درصد اعلام شده است.

پایین‌ترین نرخ تورم نیز در ماه مورد بررسی برای استان‌های قم با ۳۶.۳ درصد، کرمان با ۳۷.۹ درصد و فارس با ۳۸ درصد گزارش شده است.

این گزارش همچنین بالاترین درصد تغییرات شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۳۹۸ را بررسی کرده است.

گزارش مرکز آمار بالاترین تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۳۹۸ را برای استان‌های ایلام، بوشهر و هرمزگان به ترتیب با ۵۴.۴ درصد، بوشهر ۵۱.۳ درصد و هرمزگان با ۵۰ درصد اعلام کرده است. این رقم در این ماه برای استان تهران ۴۶.۲ درصد گزارش شده است.از سوی دیگر پایین‌ترین شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۳۹۸ در استان‌های زنجان با ۳۴.۷ درصد، همدان با ۳۷.۲ درصد و آذربایجان غربی با ۳۸.۹ درصد بوده است.بالاترین تورم ماهانه این شاخص نیز در استان‌های فارس با ۱.۳ درصد، سیستان و بلوچستان با ۰.۹ درصد و قم با ۰.۱ درصد بوده است. این رقم برای استان تهران منفی ۱.۴ درصد گزارش شده است.همچنین پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۳۹۸ نیز در استان‌های کردستان با منفی ۴.۳ درصد، زنجان با منفی ۳.۳ درصد و بوشهر با منفی ۳.۲ درصد تجربه شده است.بر اساس این گزارش بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ نیز برای شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۳۹۸ در سه استان بوشهر با ۷۷.۸ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۶۹.۶ درصد و یزد با ۶۶.۹ درصد گزارش شده است. این شاخص برای استان تهران نیز ۶۳ درصد گزارش شده است.

بااین‌حال پایین‌ترین نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص بالا نیز مربوط به استان‌های زنجان، کرمان و سمنان به ترتیب با ۵۲.۹ درصد، ۵۸.۵ درصد و ۵۹.۱ درصد بوده است.

 

لینک مطلب: http://www.eghtesadkerman.ir/News/item/963