• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،مطرح کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، موجب چابک سازی سیستم بانکی کشور شده و به تصمیم گیری ها در این حوزه سرعت بخشیده است.
حذف رقابت های غیرمنطقی از فضای پولی و مالی کشور؛
ادغام بانک های نظامی در بانک سپه یک الگو برای ساماندهی به نظام بانکی کشور است تا با حذف شعب اضافه، دارایی های مازاد، رقابت های غیرمنطقی از فضای پولی و مالی کشور از بین برود.
معاون نظارتی بانک مرکزی تشریح کرد
معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین وضعیت بانک‌های ادغامی را تشریح کرد و گفت: براساس تفاهم اولیه کاهش ۱۰ درصدی تعداد شعب هریک از این بانک‌های مشمول ادغام در دستور کار بوده که در حال انجام است. فرهاد حنیفی درباره آخرین وضعیت ۵ بانک ادغامی قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر، اظهار کرد: طبق مصوبات کمیته راهبری در حال‌حاضر بین ۶۰ تا بیش از ۹۵ درصد از سهام این بانک‌ها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به بانک سپه منتقل شده است.