• سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ -
  • 29/09/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
پورابراهیمی نماینده کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اُفت شاخص بورس مقطعی است، گفت: هرچند بازار سرمایه نوساناتی دارد اما مسیر رو به رشدی را طی می کند.