• جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ -
  • 06/12/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر کل فرودگاه های استان، خبر داد
مدیر کل فرودگاه های استان کرمان گفت: در حال حاضر استان کرمان با 10 فرودگاه داخلی و خارجی ارتباط هوایی دارد و تلاش می‌شود تا تعداد پروازهای داخلی و خارجی استان کرمان افزایش یابد.