• دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 08/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس اتاق کرمان،تاکید کرد
رئیس اتاق کرمان گفت: اظهارنظرها در مورد مسائل و مشکلات صنعت پسته باید با تحلیل و بیان صحیح و کارشناسی باشد زیرا برخی نظرات غیرواقعی به بازار این محصول آسیب می زند.سیدمهدی طبیب زاده در نشست با رئیس انجمن پسته ایران افزود: همه مسائل پیش آمده برای پسته و تبعات ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌ها مانند بحث پیمان سپاری ارزی و همچنین محدودیت صادرات به دلیل شیوع ویروس کرونا باید بررسی و برای حل آنها پیگیری های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: پسته صنعت بزرگی است و فعالان در انجمن پسته افراد آگاه و با تجربه‌ای هستند که می توانند به عنوان الگو برای سایر تشکل ها باشند.
رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران مطرح کرد
رئیس هیات مدیره انجمن پسته ایران از کاهش 50 درصدی صادرات پسته خبر داد و گفت: با شیوع ویروس کرونا زمان صادرات پسته از یک هفته به 2 ماه افزایش یافته که بسیاری از قراردادهای خارجی را تحت تاثیر خود قرارداده است.