• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

امضای تفاهم نامه بر مبنای عمل به مسوولیت اجتماعی؛
تفاهم‌نامه معین توسعه‌ بخش دهبکری شهرستان بم به امضای دکتر فدایی استاندار کرمان و دکتر بابک اسماعیلی مدیرعامل شرکت مس و روی خان‌‌خاتون رسید.دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان با انعقاد این تفاهم‌نامه، توانمندسازی، مهارت‌آموزی و تجمیع سرمایه‌های خُرد و شکل‌گیری فعالیت‌های اشتغال زا را از اهداف حضور معین‌های توسعه‌ای بیان کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان،مطرح کرد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، مهمترین هدف و فعالیت نظام پیمانکاری فرعی (spx) را توانمندسازی عنوان کرد و گفت: برای توانمندسازی پیمانکاران باید به آنها آموزش و فرصت لازم داده شود.
رئیس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق کرمان، مطرح کرد
گفت و گو با رئیس کمیسیون صنعت ومعدن اتاق کرمان که در دوره نهم فعالیت اتاق کرمان این مسئولیت را عهده دار شده است به طور حتم جذابیت خاص خود را دارد چه اینکه او به عنوان یک فعال اقتصادی برآمده از دل بخش خصوصی واقعی از یکسو تمام فراز و فرودهای فعالیت در این بخش را با تمام وجود تجربه کرده و از سوی دیگر دلیلی برای پرده پوشی و تعارفات معمول که در روز صنعت و معدن هم گریبان فعالان اقتصادی را رها نمی کند، نمی بیند و با صراحتی مثال زدنی، مسائل و دغدغه های بخش خصوصی را مطرح و واکاوی می کند.