• پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 25/02/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان مطرح کرد
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان با اشاره به مشکل بسته بودن برخی مرزهای ایران با کشورهای همسایه برای صادرات، گفت: تعیین پروتکل های بهداشتی برای محصولات با نظر تخصصی کارشناسان علوم پزشکی می‌تواند نگرانی های ناشی از شیوع بیماری کرونا را کم و راهکاری برای بازگشایی مرزها و رونق گرفتن صادرات باشد.