• سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ -
  • 20/04/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،مطرح کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، موجب چابک سازی سیستم بانکی کشور شده و به تصمیم گیری ها در این حوزه سرعت بخشیده است.
حذف رقابت های غیرمنطقی از فضای پولی و مالی کشور؛
ادغام بانک های نظامی در بانک سپه یک الگو برای ساماندهی به نظام بانکی کشور است تا با حذف شعب اضافه، دارایی های مازاد، رقابت های غیرمنطقی از فضای پولی و مالی کشور از بین برود.