• دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 08/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

آمارهای اشتغال تابستان،سایه کرونا بر بازار کار را شفاف تر کرد؛
در شرایطی که 8 ماه از شیوع کرونا در کشور می گذرد؛ یکی از چالش های جدی که در کنار سلامت جان مردم ایجاد شده به خطر افتادن کسب و کارها، تعطیلی واحدهای صنفی و کارگاهی و البته افزایش نرخ بیکاری است.گزارش مرکز آمار می گوید در تابستان امسال، تعداد شاغلان در هر 3 بخش خدماتی، صنعتی و کشاورزی با ریزش مواجه شده اند...