• سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ -
  • 29/09/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در حاشیه کنفرانس زنجیره فولاد مطرح شد؛
در شرایطی که همایش ها و نمایشگاه های معدنی و فولادی در کشور تعدد یافته اند و هر سال بر شمار آنها افزوده می شود،معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت معتقد است همایش‌های «موضوع محور» بهتر است تجمیع شوند هرچند این امر نشان‌دهنده بالندگی و رشد بخش صنعت به حساب می‌آید.