• سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 25/02/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دستاورد اتاق کرمان در جشنواره هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
طرح ارائه مدل موثر تعامل صنعت و دانشگاه که به پیشنهاد و با حمایت اتاق کرمان اجرا شده است در جشنواره هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین بیش از صد طرح ارزیابی شده به عنوان یکی از سه طرح برتر ملی انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان،مطرح کرد
رئیس اتاق کرمان گفت: دانشگاه به عنوان یک محل تولید، محصول خوب و تجاری شده برای جذب در صنعت ارائه نمی کند.سیدمهدی طبیب زاده در دومین نشست کمیته سیاستگذاری تعامل صنعت و دانشگاه که برخی چالش های ارتباط این دو مجموعه بررسی شد، افزود: شاید به دلیل اینکه دانشجویان از کیفیت لازم برای فعالیت در صنعت برخوردار نیستند، موجب اعتماد کمتر صنعت به دانشگاه شده است. وی با تاکید بر اینکه حضور یافتن دانشجویان در صنایع نباید صرفا برای رفع تکلیف باشد، ادامه داد: باید دانشجویان را برای انجام کار گروهی و حتی انجام تجارتی کوچک تشویق کرد و به آنها امتیاز داد.