• یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 29/03/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

توریسم آپ کرمان با حضور"جاوید مومنی"
سومین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان با عنوان توریسم آپ کرمان و حضور"جاوید مومنی" برگزار شد.کارگاه تجربه، رویدادی‌ است که در آن متخصصان و فعالان حوزه های گردشگری و صنایع دستی در گروه های مختلف، داستان تجربه ها، شکست‌ها و موفقیت های خود را بازگو می کنند.