• شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 22/02/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

در بخش اقتصادی بیانیه سومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان،تاکید شده است
واقعیت این است که استان کرمان به‌عنوان پهناورترین استان کشور همواره با تنگناها و فرصت‌های مختلفی روبرو است. این استان به‌رغم پتانسیل‌های متعدد و کم‌نظیری که دارد، نه‌تنها در شاخص توسعه که حتی در شاخص رشد هم با کاستی‌ها و مخاطراتی مواجه شده است.