• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یک اقتصاددان تشریح کرد
یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه هر چه تنش های بخش های موازی در اقتصاد مانند بازارهای مالی، تجارت خارجی و بورس بیشتر باشد، تقاضای جهانی برای طلا افزایش پیدا می کند تصریح کرد: سهم اقتصاد ایران در قیمت جهانی طلا خیلی کم است و بیشتر صندوق های بین المللی طلا در این مسئله نقش دارند.
یک اقتصاددان،پیش بینی کرد
استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: عدد مصارف هزینه ای لایحه بودجه ۹۹ نیز بیش از بودجه اصلاحی ۹۸ است و به خاطر تورم ناشی از افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها و افزایش کالاهایی از جمله بنزین، برق و ...، از لحاظ قیمت های واقعی، بودجه انقباضی است که شاید دولت بتواند این را مدیریت کند.
پرونده‌ای برای تولید شمش فولاد در میدکو/2
یکی‭ ‬از‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬توسعه‭ ‬یافتگی‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬یا‭ ‬منطقه،‭ ‬کاهش‭ ‬نسبت‭ ‬خام‭ ‬فروشی‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬واسطه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬نهایی‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬سخن،‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬سهم‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ (‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سهم‭ ‬بهره‭ ‬وری،‭ ‬تکنولوژی،‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ...) ‬در‭ ‬تولید‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد،‭ ‬نشانه‭ ‬عقب‭ ‬ماندگی‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬مهم‭ ‬کشورها