• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تحلیل/هفته تعاون؛
طی سنوات گذشته سالانه ۲۰۰ تا ۲۲۰ تعاونی در استان کرمان تشکیل ‌شده است. در سال ۹۸ هم تعداد ۱۹۰ تعاونی تشکیل شده که برای ۳۸۲۰ نفر فرصت شغلی ایجاد و چهار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در استان سبب شده است.