• شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ -
  • 26/09/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بر اساس گزارش های 6 ماهه شرکت های بیمه ای؛
در آخرین بررسی‌های انجام شده برروی صورت های مالی(حسابرسی نشده) شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بورس و فرابورس مشخص شد که ۱۹ شرکت بیمه‌ای نیم سال نخست سال جاری را بدون زیان سپری کرده اند.