• پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/06/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر بومی‌سازی شرکت،تشریح کرد
علی زهرودی مدیر بومی سازی شرکت سنگ آهن گهرزمین درباره فعالیت‌های بومی سازی در این شرکت گفت: مجموعه‌های معدنی در صنعت کشور از اهمیت بالایی برخوردارند و بعد از نفت ثقل اقتصادی کشور ما معادن محسوب می‌شود.