• یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 29/03/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مونسان در همایش فعالان صنعت گردشگری کرمان مطرح کرد
سفر علی اصغر مونسان به استان کرمان در اولین روزهای فعالیت در قامت وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نشان از توجه او به ظرفیت های مناطق مختلف کشور دارد که هر یک از روزهای هفته گردشگری را به یک استان، اختصاص داد و در اولین سفر راهی کرمان شد که در کنار جاذبه ها و ظرفیت های تاریخی و میراثی خود می تواند به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشور مطرح باشد.مونسان در این سفر در جمع فعالان صنعت گردشگری استان حضور یافت و در بخش های دیگر این سفر دو روزه از آثار و جاذبه های تاریخی کرمان و طرح های گردشگری استان بازدید کرد.