• دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 08/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نگاهی به ثبات نرخ‌های فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛
شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر در آبان ماه98 موفق به کسب درآمد عملیاتی ۱۲ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال شد.به این ترتیب جمع درآمد‌های عملیاتی تجمیعی شرکت طی ۸ ماه گذشته به ۸۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال رسید.