• سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ -
  • 15/10/2019

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

خیز بلند شرکت برای رکورد شکنی؛
مجموع کل فروش شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در تیر ماه 98 مبلغ ۱۰.۹۵۲ میلیارد ریال بوده و مجموع کل فروش چهار ماهه نخست مبلغ ۴۲.۳۴۷ میلیارد ریال نشان می‌دهد.