• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس مرکز مطالعات اتاق کرمان در تحلیل آثار و تبعات کرونا،تاکید کرد
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان گفت: شاخص های فرهنگی در کسب و کارها در شرایط شیوع کرونا نیز باید جدی گرفته شود زیرا فضای کسب و کار تاثیر بسیاری از این بیماری پذیرفته است.
رئیس مرکز مطالعات اتاق کرمان:
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان از راه‌اندازی سامانه آمار و اطلاعات اقتصادی استان خبر داد.