• یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 29/03/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیر پارک علم و فناوری استان،تشریح کرد:
تفاهم نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با پارک علم و فناوری کرمان می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نوسازی و تحول صنعتی استان کرمان، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و حرکت استان کرمان به سمت تحقق اقتصاد دانش بنیان باشد.