• چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 03/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

قیمت دلار به نقطه عطف نزدیک شده است؟
بازار ارز در کانال ۲۹ هزار تومان چند روزی است که حبس شده است. البته عقربه بازار تا حدودی افزایشی است، اما اگر دلار وارد دهه چهارم قیمتی شود، صبر بازارساز لبریز خواهد شد؟