• شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 08/08/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با تکمیل اطلاعات نقشه فولاد کشور و پیاده سازی نرم افزار واقعیت افزوده؛
"ویرایش جدید اطلس ملی فولاد ایران"، اطلاعات نقشه فولاد کشور تکمیل و نرم افزار واقعیت افزوده، طراحی و پیاده سازی شده را در دسترس قرار داد.انجمن فولاد ایران، با توجه به روند تکمیل زنجیره فولاد، به روز رسانی اطلس ملی فولاد ایران را در دستور کار قرار داد.در این نسخه، مواردی همچون مشخصات و موقعیت جغرافیایی 300 واحد و طرح فولادی با ظرفیت بالا 30 هزار تن، معرفی همه واحدها و طرح های فولادی به تفکیک هر استان و دسته بندی براساس فرآیند تولید و معرفی واحدهای فولادی در نرم افزار شامل اطلاعات عمومی و تخصصی درج شده است.