• شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ -
  • 16/01/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

چرا توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان را شیرین نکرد؟
چرا صادرات در اقتصاد ایران چهره‌ای مطلوب از خود نشان نداده و اساسا موانع توسعه صادرات کجاست؟ این پرسش در ویژه‌نامه «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» که به بهانه روز ملی صادرات تدوین شده است مطرح شده و اقتصاددانان و کارشناسان، در بند ماندن صادرات در این سال‌ها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند.این ویژه نامه امروز منتشر خواهد شد.