• دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 08/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در مجموع در کل استان به‌ طورمتوسط ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند که این میزان بسیار کم است.
بررسی وضعیت برداشت خرما در شرق استان؛
در نشست بررسی وضعیت برداشت خرما در شهرستان های شرق استان کرمان با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت خرما و مشکلات احتمالی پیش آمده به دلیل بیماری کرونا، تدوین و ابلاغ پروتکل‌های برداشت بهداشتی محصول خرما در شرایط کرونا مصوب شد.