• یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 29/03/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

23 مرداد؛ آخرین مهلت ثبت‌نام
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت : صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی استان کرمان تا 23 مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند.