• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تجلیل از مدیرعامل پگاه کرمان با حضور معاون اول رییس جمهور؛
شرکت شیر پگاه کرمان در مراسم روز جهانی استاندارد به‌عنوان واحد نمونه استاندارد کشوری انتخاب شد و دکتر مجتبی ابراهیمی مدیرعامل شرکت از سوی دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد،با اهدای لوح و تندیس،مورد تقدیر قرار گرفت.