• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

چک اجاره؛ چاقویی دو لبه برای مالک و مستاجر
نوشتن درست چک اجاره یکی از مهمترین بخش‌ها در عقد قرارداد اجاره است که نیاز به اطلاعات تخصصی و حقوقی دارد. اگر به این بخش توجه نشود و دقت لازم به خرج داده نشود، ممکن است هر دو طرف قرارداد متضرر شوند طوری که جبران زیان متحمل شده بسیار سخت باشد.
برای آگاهی دارندگان و مشتریان چک؛
یکی از مواردی که دارندگان و مشتریان چک با آن مواجه هستند مدت اعتبار چک است و اینکه مهلت اعتبار یک برگه چک چند سال است؟