• جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ -
  • 30/07/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

با ارایه اکبر رشیدی مقدم، محقق و پژوهشگر حوزه کویر؛
هشتمین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان با عنوان شگفتی های گردشگری لوت و با حضور اکبر رشیدی مقدم، محقق و پژوهشگر حوزه کویر لوت ایران برگزار شد و وی بخشی از تجربیات خود را با علاقمندان این حوزه به اشتراک گذاشت.
با موضوع "توسعه خدمات گردشگری از طریق بازاریابی مقصد جامعه محور در کرمان"
ششمین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان با عنوان "توسعه محصولات و خدمات گردشگری از طریق بازاریابی مقصد جامعه محور در استان کرمان" با حضور سیدعلی طبیب زاده برگزار شد.
توریسم آپ کرمان با حضور"جاوید مومنی"
سومین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان با عنوان توریسم آپ کرمان و حضور"جاوید مومنی" برگزار شد.کارگاه تجربه، رویدادی‌ است که در آن متخصصان و فعالان حوزه های گردشگری و صنایع دستی در گروه های مختلف، داستان تجربه ها، شکست‌ها و موفقیت های خود را بازگو می کنند.