• دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -
  • 08/03/2021

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کاهش اشتغال بخش‌های اقتصادی در بهار 99؛
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی روند تعداد شاغلین فعالیت‌های اقتصادی طی سال 1384 تا بهار 99 پرداخته است. اینکه تعداد مشاغل در کدام بخش‌های بیشتر و در کدام بخش‌ها کمتر شده است، در این گزارش آورده شده است.