• یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ -
  • 29/03/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت:
نماینده بم و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده لبنیات قیمت خرید شیر از دامداران را افزایش نمی‌دهند اما شاهد رشد روزانه قیمت محصولات لبنی تولیدی آنها هستیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس:
نماینده بم و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: دان مرغ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده اما بر مبنای این قیمت هیچگاه به دست مرغداران نرسیده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،تاکید کرد
نماینده بافت،رابر و ارزوییه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: دولت باید معما افزایش هر روزه قیمت محصولات کشاورزی را که سودی از آن به جیب کشاورزان نمی‌رود را با حذف دلالان و افزایش نظارت‌ها حل کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس:
نماینده بم و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: دان مرغ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده اما بر مبنای این قیمت هیچگاه به دست مرغداران نرسیده است.