• شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ -
  • 26/09/2020

تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

نحوه محاسبه سود بانکی؛
آیا نحوه محاسبه سودی که به سپرده بانکی‌ شما تعلق می‌گیرد را می‌دانید؟ به ۱۰۰ میلیون تومان پولی که در بانک سپرده‌گذاری می‌شود چه میزان سود تعلق می‌گیرد؟. بر اساس مصوبه بانک مرکزی میزان سودی که بانک‌ها باید به سپرده‌های بلندمدت پرداخت کنند ۱۵ درصد است.