• شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 19/09/2020

گزارش بازار؛

مبادلات «بورس منطقه ای کرمان» در هفته آخر آذر 98

درمعاملات آخرین هفته آذرماه در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 59 میلیون و 211 هزار سهم به ارزش بیش از 386 میلیارد و 247 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 19 درصد کاهش داشته‌است.

49 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 51 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 10936 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 350323 واحد رسید. شاخص بازار اول با 6235 واحد افزایش به رقم 250445 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 29952 واحد افزایش عدد 731189 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 55 / 2 درصد و شاخص بازار دوم با  27 / 4 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما