• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ -
  • 06/07/2020

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان:

میوه شب عید شمال استان کرمان،خریداری شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با تاکید برآنکه مشکلی در تامین میوه شب عید امسال وجود ندارد، بیان کرد: ۷۰۰ تن سیب درختی از شهر ارومیه خریداری شده که تا ۶ اسفندماه به استان کرمان حمل خواهند شد.

مهدی حسینی‌نژاد، در خصوص آخرین وضعیت میوه شب عید شمال استان کرمان گفت: مباشرین کرمانی قرارداهای لازم را در زمینه خرید میوه شب عید با فروشندگان (سیب درختی و پرتقال) منعقد کرده‌اند که بخشی از این میوه‌های خریداری شده در حال حمل به استان می‌باشند.

وی ادامه داد: مقرر شد که برای شمال استان کرمان ۷۰۰ تن سیب درختی و یک هزار ۴۰۰ تن پرتقال خریداری شود که در این راستا پرتقال را از جنوب استان خریداری کرده ایم که در حال حاضر  ۸۰۰ تن از این پرتقال ها در حال حمل به کرمان است و مابقی نیز بزودی به مرکز استان منتقل خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در زمینه مشکل نقدینگی مباشرین خرید میوه شب عید، اظهار کرد: بخشی از هزینه را مباشرین نقدی پرداخت کرده‌اند و بخش دیگر نیز با مذاکرات صورت گرفته مقرر شد به صورت اقساط پرداخت کنند.

حسینی نژاد با تاکید برآنکه مشکلی در تامین میوه شب عید امسال وجود ندارد، بیان کرد: ۷۰۰ تن سیب درختی از ارومیه خریداری شده که تا ۶ اسفندماه به استان کرمان حمل خواهند شد.

اخبار مرتبط
نظرات شما