• جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 07/08/2020

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت کرمان خبر داد

۲ میلیون کرمانی سهام عدالت دارند

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت گفت: حدود ۲ میلیون نفر در استان کرمان سهام عدالت دارند که ۲۳درصد آنها به روش مستقیم سهام خود را مدیریت خواهند کرد.

"سید حمیدرضا توحیدی" با اعلام اینکه در استان کرمان حدود ۲ میلیون نفر سهام عدالت دارند گفت: ۲۳ درصد مردم استان کرمان بعد از آزادسازی سهام عدالت روش مستقیم را برای مدیریت این سهام انتخاب کردند.

وی افزود: مردم استان کرمان در کشور تا قبل از تمدید مجدد روش مدیریت سهام عدالت بیشتر روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب کردند.

توحیدی با اشاره به اینکه کسانی که قصد فروش سهام خود را دارند بعد از ۲۹ خرداد پایان مهلت تعیین تکلیف روش سرمایه گذاری سهام عدالت اقدام کنند اظهار کرد: این افراد می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات دولت اقدام به فروش سهام خود کنند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت بیان کرد: کسانی هم که اعضای خانواده آن‌ها فوت کرده و می خواهند سهام متوفی را به فروش برسانند بعد پایان مهلت تعیین تکلیف روش مدیریت سهام عدالت به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند.

اخبار مرتبط
نظرات شما