• جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
  • 23/04/2021

نسبت به دوره مشابه گذشته؛

فروش تجمعی «فملی» ۷۰ درصد رشد داشت

شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳۱۱ هزار و ۹۱۴ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۷۰ درصدی داشته است.

شرکت ملی صنایع مس ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه را منتشر کرد. میزان فروش ماهیانه شرکت ملی صنایع مس ایران در دی ماه امسال ۳۲ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۳۴ درصدی داشته است.

مقایسه فروش "فملی" در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۸ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی این شرکت در ماه دی مبلغ ۱۷ هزار و ۶۲ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۴۱ درصدی داشته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت ملی صنایع مس ایران در دی ماه امسال، کاتد به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی "فملی" در دی ماه امسال مبلغ ۱۵ هزار و ۱۲۹ میلیارد و ۹۵۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۲۳ درصدی داشته است.

بیشترین میزان فروش صادراتی این شرکت در دی ماه امسال، کنسانتره مس به مبلغ ۱۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد و ۹۰۹ میلیون ریال بوده است. شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳۱۱ هزار و ۹۱۴ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۷۰ درصدی داشته است.

اخبار مرتبط
نظرات شما