• سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ -
  • 04/08/2020

درخواست زغال سنگی ها از وزارت صنعت؛

تعیین تکلیف بدهی ذوب آهن به معادن زغال سنگ

انجمن زغال سنگ ایران طی نامه به وزارت صمت درخواست احداث پایگاه های ایمنی و نجات در مناطق ۴ گانه زغال سنگ و تعیین تکلیف بدهی ذوب آهن به معادن زغال سنگ و حل مشکلات واردات تجهیزات معادن زغال سنگ شو را مطرح کرد.

 انجمن زغال سنگ ایران طی نامه به وزارت صمت درخواست احداث پایگاه های ایمنی و نجات در مناطق ۴ گانه زغال سنگ و تعیین تکلیف بدهی ذوب آهن به معادن زغال سنگ و حل مشکلات واردات تجهیزات معادن زغال سنگ شو را مطرح کرد.

 

اخبار مرتبط
نظرات شما