• سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ -
  • 20/10/2020

گزارش بازار؛

مبادلات بورس منطقه ای کرمان در هفته منتهی به اول خرداد 98

درمعاملات این هفته در بورس منطقه‌ای کرمان تعداد 83 میلیون و 355 هزار سهم به ارزش بیش از 266 میلیارد و 198 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به هفته گذشته 12 درصد کاهش داشته‌است.

 49 درصد معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و 51 درصد مربوط به فروش سهام بوده که توسط 12 ایستگاه کارگزاری فعال به انجام رسیده‌است. شاخص کل با 4151 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 215169 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2770 واحد افزایش به رقم 161143 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9609 واحد افزایش عدد 416064 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 75 / 1 و شاخص بازار دوم  با 36 / 2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
اخبار مرتبط
نظرات شما