• سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 14/07/2020

همزمان با هم‌اندیشی آینده انرژی، اندیشکده انرژی کرمان آغاز به کار کرد

تدبیر بخش خصوصی برای برون‌رفت از بحران انرژی

پس‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬موفق‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬اندیشکده‭ ‬تدبیر‭ ‬آب‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬کرمان‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬مرجع‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬پژوهشی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬آب‭ ‬تبدیل‭ ‬شده،‭ ‬نهاد‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬استان‭ ‬درصدد‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬کرمان‭ ‬برآمد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬بالای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران،‭ ‬تحرک‭ ‬و‭ ‬تحولی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تبیین‭ ‬مسائل‭ ‬حوزه‭ ‬انرژی‭ ‬کرمان‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬رقم‭ ‬بزند‭.‬

در‭ ‬همایش‭ ‬هم‭ ‬اندیشی‭ ‬آینده‭ ‬انرژی‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬این‭ ‬اندیشکده‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬متخصصان‭ ‬نام‭ ‬آشنای‭ ‬حوزه‭ ‬انرژی‭ ‬همچون‭ ‬دکتر‭ ‬حامد‭ ‬قدوسی‭ ‬اقتصاددان‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬فتوحی‭ ‬رئیس‭ ‬دانشگاه‭ ‬صنعتی‭ ‬شریف‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬چهره‌های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬دانشگاهی‭ ‬استان‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

دکتر‭ ‬حامد‭ ‬قدوسی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬نوبت‭ ‬صبح‭ ‬و‭ ‬عصر‭ ‬در‭ ‬همایش‭ ‬آینده‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬مشترک‭ ‬اندیشکده‭ ‬تدبیر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬پسته‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬واقعیت‌ها‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬حوزه‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬و‭ ‬ضرورت‌های‭ ‬اصلاح‭ ‬یارانه‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬پرداخت‭ ‬که‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬این‭ ‬مباحث،‭ ‬گزارش‭ ‬کامل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقل‭ ‬در‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬کرمان‮»‬‭ ‬منتشر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

دکتر‭ ‬قدوسی‭ ‬در‭ ‬تحلیلی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تصویری‭ ‬یکپارچه‭ ‬از‭ ‬یارانه‭ ‬های‭ ‬انرژی؛‭ ‬وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬حذف‭ ‬آنها‮»‬‭ ‬به‭ ‬چرایی‭ ‬عدم‭ ‬تحقق‭ ‬اصلاحات‭ ‬یارانه‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬را‭ ‬برشمرد‭.‬

وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬منافع‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اصلاح‭ ‬یارانه‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬سهیم‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬نفع‭ ‬برندگان‭ ‬به‭ ‬گروه‌های‭ ‬خاص‭ ‬محدود‭ ‬نشوند‭ ‬می‭ ‬توانیم‭ ‬شاهد‭ ‬نتیجه‭ ‬بخشی‭ ‬این‭ ‬اصلاحات‭ ‬باشیم‭.‬

 

چاره‭ ‬اندیشی‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬مبهم‭ ‬انرژی

رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬بیشترین‭ ‬یارانه‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬یارانه‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬بین‭ ‬50‭ ‬تا‭ ‬100‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬درصد‭ ‬کل‭ ‬یارانه‭ ‬انرژی‭ ‬دنیاست‭.‬

سید‭ ‬مهدی‭ ‬طبیب‭ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬هم‭ ‬اندیشی‭ ‬آینده‭ ‬انرژی،‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬انرژی‭ ‬الکتریکی‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شاخص‭ ‬های‭ ‬سنجش‭ ‬فضای‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬پرداختن‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬انرژی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬باعث‭ ‬توسعه‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬درآمد‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬حامل‭ ‬های‭ ‬انرژی‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬حدود‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬حساب‭ ‬شده‭ ‬واقعی‭ ‬آن‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬برآورد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬قیمت‭ ‬نمایانگر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬حامل‭ ‬های‭ ‬انرژی‭ ‬اقدامات‭ ‬مطالعاتی‭ ‬دقیق‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬طبیب‭ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬برپایی‭ ‬اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬ظرفیت‭ ‬موجود،‭ ‬آینده‭ ‬مبهم‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬ضرورت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬پیچیدگی‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬اندیشکده‭ ‬تدبیر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬اساتید‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬پایه‭ ‬گذاری‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬مهم‭ ‬بپردازد‭.‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬استاندار‭ ‬کرمان،‭ ‬مباحث‭ ‬تراز‭ ‬انرژی،‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضای‭ ‬انرژی،‭ ‬کارایی‭ ‬انرژی،‭ ‬شدت‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬بازارهای‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬رئوس‭ ‬اصلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬انرژی‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬واحد‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬هشت‭ ‬مگا‭ ‬ژول‭ ‬انرژی‭ ‬مصرف‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬مصرف‭ ‬بالای‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬بسیار‭ ‬نامناسب‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬است‭. ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬فدایی،‭ ‬آلودگی‭ ‬سوخت‭ ‬های‭ ‬فسیلی‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬های‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬برای‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬آلودگی‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬کلان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬روند‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬انرژی‭ ‬ها‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬کرمان،‭ ‬وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‭ ‬بالای‭ ‬استان‭ ‬کرمان‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک،‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬استان‭ ‬اقدامات‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬جدید‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬ها‭ ‬هستیم‭. ‬

وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬نقشه‭ ‬توسعه‭ ‬یافتگی‭ ‬منطبق‭ ‬بر‭ ‬نقشه‭ ‬منابع‭ ‬نیست،‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬لزوما‭ ‬هر‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬نیست‭. ‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬کشورهایی‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬انرژی‭ ‬بسیار،‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬سرعت‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موجب‭ ‬عقب‭ ‬ماندگی‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

فدایی،‭ ‬افزود‭: ‬انرژی‭ ‬جز‭ ‬گلوگاه‭ ‬های‭ ‬توسعه‭ ‬کشور‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬مشکلات‭ ‬اساسی‭ ‬حل‭ ‬شوند،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قطع‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬انرژی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬هایی‭ ‬دست‭ ‬خواهیم‭ ‬یافت‭. ‬استاندار‭ ‬کرمان،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬باعث‭ ‬گران‭ ‬شدن‭ ‬حامل‭ ‬های‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬گران‭ ‬شدن‭ ‬حامل‭ ‬های‭ ‬انرژی‭ ‬باعث‭ ‬کندی‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‭ ‬شود‭.‬

وی‭ ‬ضعف‭ ‬در‭ ‬کارشناسی،‭ ‬ارائه‭ ‬طرح‭ ‬های‭ ‬مناسب،‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬تصمیمات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬اصلی‭ ‬عدم‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬بخش‭ ‬ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬حوزه‭ ‬انرژی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اقتصاد‭ ‬انرژی،‭ ‬صرفه‭ ‬جویی،‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬توسعه،‭ ‬به‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭.‬

فدایی‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آخرین‭ ‬آمار‭ ‬موجود،‭ ‬14‭ ‬درصد‭ ‬برق‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬مصرف‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬متوسط‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬33‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬مصرف‭ ‬پایین‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬استان‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬مصرف‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬43‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬کشور‭ ‬17‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬زیاد‭ ‬مصرف‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬منابع‭ ‬آبی،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬باید‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

استاندار‭ ‬کرمان‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬برق‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬مصرف‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬متوسط‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬متوسط‭ ‬کشور‭ ‬برق‭ ‬بیشتری‭ ‬مصرف‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

گفتنی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬اندیشی‭ ‬دکتر‭ ‬حامد‭ ‬قدوسی،‭ ‬متخصص‭ ‬اقتصاد‭ ‬انرژی‭ ‬به‭ ‬بیان‭ ‬مسائل‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬پرداخت‭.‬

 

اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬کرمان‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کرد

نخستین‭ ‬نشست‭ ‬اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬کرمان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئیس‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬نمایندگان‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬مرکز‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬پژوهش‭ ‬های‭ ‬اقتصادی‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان،‭ ‬رئیس‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬دانشگاه‭ ‬صنعتی‭ ‬شریف،‭ ‬استاد‭ ‬تمام‭ ‬گروه‭ ‬مهندسی‭ ‬سیستم‭ ‬های‭ ‬انرژی‭ ‬دانشگاه‭ ‬صنعتی‭ ‬خواجه‭ ‬نصیرالدین‭ ‬طوسی‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬نیرو‭ ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬رسمی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭ ‬کرمان،‭ ‬رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬انرژی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پیشران‭ ‬های‭ ‬اقتصاد‭ ‬استان‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬فرصت‭ ‬های‭ ‬فراوان‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭.‬سیدمهدی‭ ‬طبیب‭ ‬زاده‭ ‬افزود‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شاخص‭ ‬های‭ ‬10‭ ‬گانه‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬سهولت‭ ‬انجام‭ ‬کسب‭ ‬وکار‭ ‬توسط‭ ‬بانک‭ ‬جهانی‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬انرژی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬انرژی‭ ‬الکتریکی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬زیرساخت‭ ‬های‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کند‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬خلق‭ ‬فرصت‭ ‬های‭ ‬جدید‭ ‬باشیم،‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬مبحث‭ ‬انرژی‭ ‬را‭ ‬مهم‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جدیت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬پرداخت‭.‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬رئیس‭ ‬کمیسیون‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬اتاق‭ ‬کرمان‭ ‬به‭ ‬بیان‭ ‬چند‭ ‬پیشنهاد‭ ‬برای‭ ‬عملکرد‭ ‬بهتر‭ ‬اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬برای‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬نیرو‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬محدودیت‭ ‬های‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬واقعی‭ ‬نبودن‭ ‬قیمت‭ ‬انرژی،‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬مواقع‭ ‬بدهکار‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬نرخ‭ ‬انرژی‭ ‬واقعی‭ ‬نشود‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭. ‬عباس‭ ‬جبالبارزی،‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬کمبود‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬آن‭ ‬خاموش‭ ‬های‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬قطعی‭ ‬برق‭ ‬برای‭ ‬صنایعی‭ ‬که‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬بسیار‭ ‬مضر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬ده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬ورود‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬راهکار‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭. ‬وی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تغییرات‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری،‭ ‬تجهیزات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬انرژی‭ ‬های‭ ‬پاک‭ ‬گران‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬قیمت‭ ‬خرید‭ ‬انرژی‭ ‬مانند‭ ‬قبل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬انگیزه‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاران‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬کاهش‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬گفتنی‭ ‬است‭ ‬استادان‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬گیاهان‭ ‬شورورز‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کویری‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مصرف‭ ‬انرژی‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬شوری‭ ‬خاک،‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬سیلیس‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬انرژی،‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬بازار‭ ‬خاموشی‭ ‬ها،‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬نظام‭ ‬تنظیم‌گری‭ ‬برق‭ ‬و‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬ذخیره‭ ‬گسترده‭ ‬برق،‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬دانش‭ ‬بنیان،‭ ‬هم‭ ‬افزایی‭ ‬با‭ ‬پژوهشکده‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬اندیشکده‭ ‬های‭ ‬موجود،‭ ‬جریان‭ ‬سازی‭ ‬برای‭ ‬اصلاح‭ ‬قیمت‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬اجماع‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬بازتعریف‭ ‬برخی‭ ‬تصمیمات‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اقداماتی‭ ‬عنوان‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اندیشکده‭ ‬انرژی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

اخبار مرتبط
نظرات شما