• شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ -
  • 04/07/2020

با وجود ورود کرونا به ایران؛

«ماهان ایر» دست از پرواز به چین نمی کشد

درحالیکه ویروس کرونا در ایران هم قربانى گرفته است، پروازهاى هواپیمایى ماهان همچنان به چین ادامه دارد! جمعى از کلینر هاى فرودگاه امام خمینى، از اینکه مجبورند پس از ورود هواپیماهاى ورودى از چین، داخل هواپیما را مرتب و تمیز کنند، ابراز نگرانى مى کنند. با وجود اینکه بسیارى از کشورها، پرواز به کشور چین را کاملاً لغو کرده اند، پروازهاى ایران به چین همچنان برقرار است.

پروازها

 
اخبار مرتبط
نظرات شما